CARNAVAL

Just abans de la Quaresma, temps en què l'Església imposava penitències, dejunis i la prohibició de menjar carn, la gent s'esbravava i celebrava amb gran disbauxa els últims dies permesos.
Aquestes festes, movibles, s'escauen entre el dos de febrer i el set de març i són tan antigues com la nit. Durant diverses èpoques de la història, quan els governants o l'Església trobaven que eren execissavament llicencioses, les prohibien.

Dijous Gras o Llarder: Actualment, assenyala l'inici de la festa. Tradicionalment, se sortia a berenar truita amb botifarra d'ou, motiu pel qual s'anomena també dia de la truita. Originàriament, tot plegat es feia amb la idea d'atipar-se i estar més ben preparat per als temps de la Quaresma, caracteritzats per l'austeritat i el dejuni.

Dijous Gras marcava la fi d'un bon període d'alimentació grassa (començat amb la matança del porc, per Sant Martí), seguit durant el temps de Nadal. Era el periode en que s'esgotaven els queviures del rebost, guardats des de la matança del porc i sols quedaven els llardons (el greix del porc) i les botifarres. Els menjars típics eren els macarrons enllardats, la truita de botifarra d'ou i com a postres, la coca de llardons.
L'arribada del rei Carnestoltes: el mateix dijous, es rep el ninot i el seu seguici amb una cercavila
Sermó del Rei Carnestoltes: A continuació de l'arribada, Sermó o Pregó de convit a la festa i ball de danses (és paròdia del sermó religiós)
Obediència de les seves ordres boges que ens va donant


La Rua: Desfilada de les disfresses pel barri o l'escola
Ball de màscares o disfresses:En d'altres èpoques, les classes benestants realitzaven els seus balls (palaus de Venècia, societats a Tarragona, etc.)
Concurs de disfresses

Judici, Testament i Mort del Rei Carnestoltes: Dimarts. Mort vençut per les forces de la Quaresma.

Crema del Rei-ninot de Carnestoltes: Dimarts. Triomf de la Quaresma en front la "bona vida".

Enterrament de la Sardina: Dimecres de Cendra. Comença la Quaresma
 • El temps de la Quaresma abasta les set setmanes que precedeixen la Pasqua. Tradicionalment, és representada per una dona vella de set peus, feta de paper, a la qual se li treu un dels peus cada setmana que passa, fins que ja no li en queda cap. Aquest particular manera de comptar les setmanes simbolitza la duresa de la Quaresma, temps en què antigament el dejuni només era trencat durant la diada de Sant Josep, que permetia degustar una llaminera i exquisida crema.http://www.xtec.cat/~scapella/festes/carnaval/histories/elcale.htm

http://www.festes.org/directori.php?id=29

http://www.edu365.cat/carnaval/

http://www.sortirambnens.com/fires-i-festes/festivitats-tradicionals/314-carnestoltes.html

La puntuació

ÚS DE LA COMA


Per separar elements d’una sèrie:
 • Llista tancada. El darrer element de l’enumeració és una coma o una conjunció (i, ni, o) Les aules no disposen d’ordinadors, projectors ni pantalles.
 • Llista oberta. Tots els elements van separats per comes i la frase acaba
 • ... Cal que compreu lleixiu, sabó, fregalls...
 • , etc. Cal que compreu lleixiu, sabó, fregalls, etc.
 • i etc. Cal que compreu lleixiu, sabó, fregalls i etc.

Per marcar incisos, vocatius i aposicions (frases explicatives):
 • Incís: Aquesta novel·la de Narcís Oller, L’Escanyapobres, és la més identificada amb el naturalisme.
 • Vocatiu: Volem recordar-te, Jaume, que no has fet el que calia.
 • Aposició: La teva germana Carme, tot i que no ho sembla, està molt orgullosa de tu.

Cal entendre la diferència que hi ha entre les frases especificatives i les explicatives.
 • Especificativa (sense comes): que delimita la qualitat o l’extensió d’un altre element (necessitem la informació per entendre el significat de la frase).
  • Els alumnes que estaven marejats van baixar de l’autobús (només van baixar els que estaven marejats)
 • Explicativa (element de l’explicació entre dues comes): que no restringeix l’extensió semàntica de l’element al qual s’adjunta (és una informació addicional de la qual en podríem prescindir sense que alterés el significat de la frase).
  • Els alumnes, que estaven marejats, van baixar de l’autobús (tots estaven marejats i si la frase fos “Els alumnes van baixar de l’autobús” continuaria tenint el mateix sentit).

Per marcar elements desplaçats en l’ordre sintàctic:
 • Que deixis de molestar, t’han dit.

Per no repetir el verb, per elidir-lo, posem comes:
 • En Julià prepararà el dina i la Núria, les postres.

Marcadors textuals:
 • Quan comencem una oració amb un marcador, després posem coma. En primer lloc, vull manifestar la meva oposició a...
 • Davant conjuncions adversatives (però, sinó). Vindrem a la festa, però arribarem tard.

NOTA: no s’ha de separar el subjecte del predicat amb una coma.


ÚS DEL PUNT I COMA


Per separar enumeracions, per jerarquitzar-les quan dins dels elements hi ha coma, posarem punt i coma. Van assistir-hi Josepa Guardiola, presidenta; Jaume Ivorra, secretari; Carme Castany, tresorera, i la resta de la junta directiva.

Davant conjuncions adversatives si les oracions que uneix duen comes. Volíem fer els deures abans de cap altra cosa; però, abans de començar, va venir i ens va trencar el ritme de treball.


ÚS DEL PUNT


Marca el final d’una oració. Unes vacances sempre són unes vacances.

Després d’una abreviatura. pàg. núm. No podem escriure mai dos punts seguits. Si coincideix amb el punt d’una abreviatura, només n’usarem un. Actuarem de la mateixa manera amb el contacte amb els punts suspensius. Per contra, el punt d’una abreviatura pot anar seguit d’una coma, de dos punts o d’un punt i coma, com també dels signes d’entonació.


ÚS DELS DOS PUNTS


Introduir enumeracions. Per fer una bona escudella cal: col, gallina, patata, un tros de vedella...
Introduir citacions. En Jordi ens va demanar: “Podem deixar-vos els nostres fills?”


ÚS DELS PUNTS SUSPENSIUS


Deixar una llista oberta, deixar una frase inacabada. Aquest exercici està ben fet, però aquest altre...

NOTA: Els punts suspensius sempre són tres i fan desaparèixer el punt que hi pugui haver després. No hi pot haver mai una coma, ni un punt i coma, davant dels punts suspensius. No podem fer servir alhora els punts suspensius i la paraula etcètera.


ÚS DELS SIGNES D’ENTONACIÓ


Són finals i només en posem un. Saps a quina hora vindrà?

NOTA: Si un signe d’entonació coincideix amb un punt, aquest s’elimina. Hola! Ja he arribat. En canvi sí que pot anar seguit d’una coma, de dos punts o d’un punt i coma. Quina és la qüestió més important?, decidir el meu futur?, on treballaré?
Els punts suspensius van davant del signe final d’entonació si l’oració queda inacabada. Si l’oració és completa, es col·loquen al darrere. No has acabat el treball que tenies?... Ets un...!


ÚS DELS PARÈNTESIS


Per afegir incisos i informacions intercalades en una frase. Si aquest incís és una frase completa després d’un punt, ha de portar majúscula inicial i escriure’n el punt final davant del parèntesi de tancament. Si l’incís no és una frase completa, ha de començar en minúscula i no cal posar-hi el punt final. Una coma, els dos punts i el punt i coma aniran fora del parèntesi que tanca.


ÚS DELS GUIONS


Introdueixen un incís en la frase de manera semblant a les comes o els parèntesis, però amb un matís més subjectiu.

En els diàlegs, s’obren amb un guió les intervencions de cada interlocutor, que tanquem amb el signe de puntuació que correspongui. Si dins del diàleg volem incloure un incís del narrador també l’aïllem entre guions. Ex.: —Sempre fas igual —va dir—. No n’aprendràs mai.

NOTA: el guió llarg el podem escriure amb les tecles ctrl + alt + el signe del teclat numèric (per estalviar-nos haver d’inserir símbol).


ÚS DE LES COMETESLes usarem per reproduir literalment una citació textual, títols d’obres, publicacions. Si el text entre cometes comença amb majúscula (precedida de punt o dos punts), el punt va abans de les cometes de tancament. Per contra, el punt va després de es cometes si el text entre cometes comença amb minúscula (no constitueix una frase completa). Si escrivim a màquina substituirem les cometes per l’escriptura en cursiva de la citació, el títol o la publicació.

Font:
http://montsellado.wordpress.com/

Funcions sintàctiques


FUNCIÓ
PREGUNTA
REMARCA
PRONOM FEBLE
SUBJECTE
Qui? / què?
Sempre ha de concordar amb el verb.
El gos lladra. (qui lladra? El gos)
EN
CN Complement de nom

Pot ser un sintagma adjectiu, un sintagma preposicional o un sintagma nominal.
El cavall negre té dos anys.
EN
CD Complement directe
Què? / qui?
No concorda amb el verb, el complementa. Acompanya verbs transitius (necessiten CD). No porta preposició (excepte davant de pronom fort, tots, tothom, ningú, el qual, qui i per desfer ambigüitats). És el subjecte de l’oració passiva.
Els policies varen detenir els lladres. Els lladres varen ser detinguts pels policies.
EL LA ELS LES
HO
EN
CI Complement indirecte
A qui? / per a qui?
Sempre va amb aquestes preposicions (a/per a)
El regal és per a l’àvia (per a qui és el regal? Per a l’àvia).
LI
ELS
CRV o CPreposicional
Preposició + què?
Acompanyen verbs que exigeixen preposició.
Penso en les vacances (en què penses? En les vacances).
EN
HI
CC de temps, lloc, manera, instrument, mitjà, companyia...
Quan? / on? / com? / amb què? / amb qui?
Van darrere de l’oració, però també poden anar a l’inici.
Tu parles de pressa. Elles parlen de pressa. Com parlen? De pressa.
NOTA: el CCManera no concorda; si concorda vol dir que es tracta d’un complement predicatiu.
EN
HI
CAtributiu

Van al darrere de verbs copulatius (SER, ESTAR, SEMBLAR). Concorden amb el subjecte amb gènere i nombre.
La Maria és bonica. Els gerros són bonics.
HO
EN
EL LA ELS LES
CPredicatiu
Com?
Concorda amb el subjecte o CD (si no concorda és que es tracta d’un CC de manera). Es pot canviar de lloc en la frase i en conserva el significat. No porta mai preposició.
Duia la camisa tacada. Duia les camises tacades. Com les duia? Tacades.
HI
CAgent
Per qui? / què?
Només en oracions passives. És el subjecte de l’oració activa. Sempre amb preposició per.
Els lladres van ser capturats per la policia (la policia va capturar els lladres).
Ø