Preposicions: normativa i exercicis

PREPOSICIONS

Febles(sense accent tònic)
a, amb, de, en, per, per a.
Fortes(amb accent tònic)
cap a, contra, des de, entre, fins (a), malgrat, pro, segons, sense, ultra, vers, envers, devers.
Altres(procedents d'adverbis, gerundis o participis)
a causa de, a favor de, a còpia de, a força de, a mitjan, a partir de, a través de, abans de, al costat de, arran de, dalt (de), damunt (de), darrere (de), davant (de), després de, dessota de,  dins/dintre (de), durant, en comptes de, enfront de, enmig de, entorn de, excepte, fora de, llevat (de), lluny de, mitjançant, per mitjà de, (a) prop de, quant a, sobre (de), sota (de), tocant a, tret (de), (a la) vora (de),  etc.Preposicions: PER / PER A

LES PREPOSICIONS ‘Per’ i ‘per a’

En general, per equival en castellà a por i per a equival a para.

Per a expressa la idea de destinació en un sentit ampli.

La informació és per als tècnics i per als regidors. Activitats per al cap de setmana.
La información es para los técnicos y para los ediles. Actividades para el fin de semana.
  • Per expressa la idea de causa eficient (allò per què una cosa és o s’esdevé) i la de causa final (la intenció amb què es fa una cosa).
La vaig conèixer per casualitat. Destaca molt per la seva alçada. Ho fa per interès.
La conocí por casualidad. Destaca mucho por su altura. Lo hace por interés.

per indicar la durada d'una acció i per introduir els mesos de l'any i les festivitats (hem vingut per una setmana; serem amics per sempre; el van contractar per dues temporades; per Nadal, cada ovella al seu corral; els amics van arribar per l'octubre; per Sant Jordi sovint plou)
  • Davant d’infinitiu, si no hi ha canvi de sentit, actualment se sol escriure sempre per.
Un espai per construir equipaments. Plantejats per facilitar recursos.

Exercici de per / per a


CANVI I CAIGUDA DE PREPOSICIONS
CANVI I CAIGUDA DE PREPOSICIONS

1. Les preposicions amb, en, a, de (les dues últimes tant si van soles com si formen part d’una preposició composta) desapareixen davant la conjunció que.
Acostuma’l a l’estudi → acostuma’l que estudiï

  1. Les preposicions amb i en s’han de canviar per a (o, de vegades, de) quan van davant d’un infinitiu, el qual introdueix una oració substantiva amb funció de complement preposicional.
Pensa en el llibre → Pensa a comprar el llibre.

  1. S'han d'introduir amb la preposició de, i no pas a, certs complements regits, que per influència del castellà se solen construir malament (avió de reacció, contradictori de, diferent de, fer cas de, fer esment de, olor de, por de, pudor de, rebuig de, repàs de, treure profit de, vestit de ratlles, etc.).

Completa els espais buits amb en / a / de / que segons correspongui: